Widgets Magazine

ಇದೇ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ!

ಇಳಯರಾಜ|
ND
2009ರ ಜುಲೈ 22ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. 1033 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ ವಲಯಾಕಾರಾದ ಇದೇ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ ಮೇಲೆ ಚರಾಚರ, ಹಾವುಗಳ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯದು ವಲಯಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಮಾದರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅತೀ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ವಿಕಿರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕೇ ಮಾದರಿ ಖಂಡಗ್ರಾಸ (ಆಂಶಿಕ) ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :