Widgets Magazine

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ!

ಇಳಯರಾಜ|
PTI
ಇದೇ ಭಾನುವಾರ (11 ಜುಲೈ 2010) ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :