Widgets Magazine

ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕಾಗಿ 'ಚೌಘಡಿಯಾ'

ಇಳಯರಾಜ|
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅದರ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಂಪರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಮಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :