Widgets Magazine
Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ 2018

Image1

ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹವೂ ತನ್ನದೆ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಹ ದೋಷದ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಚಮತ್ಕಾರಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ...

ರಾಶಿಫಲ

ಮೇಷ

ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವುದು. ದೈವಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ ್ಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುವುದು.


Widgets Magazine
Widgets Magazine

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ 2018


Widgets Magazine

ತಾರೆಯರ ಭವಿಷ್ಯ

ಯಾಕೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ? ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ಗೂಢಾರ್ಥ ಬಲ್ಲಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಕನಸು ಕಾಣದವರಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವವರೇ. ಇಂಥ ಕನಸುಗಳೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳೇ... ಎಂಬ ...

Widgets Magazine
Widgets Magazine

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ…?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು, ಐದು, ಒಂಬತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು ...

ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಶನಿ ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದವರು, ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶನಿ ...