ಮುಖ್ಯ ಪುಟ > ವಿವಿಧ > ಸೌಂದರ್ಯ > ಟಿಪ್ಸ್‌ > ಕನ್ನಡಕ
ಸಲಹೆ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಈ ಪುಟ ಮುದ್ರಿಸಿ
 
ಕನ್ನಡಕ
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಕನ್ನಡಕ ಬಳಸುವ ರೂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 Play Free Online Games  Click Here
 Blogs, Videos and More  Click Here
 Send Musical and Animated Cards  Click Here
 Simple,Fast & Free Email Service  Click Here
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು
ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಉಗುರು
ಕೃತಕ ಉಗುರು
ಒಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ
ಮೊಡವೆ
ಕೂದಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ