ಟಿಪ್ಸ್‌ | ಲೇಖನಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಪುಟ » ವಿವಿಧ » ಸೌಂದರ್ಯ » ಟಿಪ್ಸ್‌ » ಮಾಟವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ (Beauty Tips)
Bookmark and Share Feedback Print
 
ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಮೃದುವಾದ ಐ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಳಸಬೇಕು.
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಇದನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸು: ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್