Widgets Magazine

ಜೈನಧರ್ಮದ ದಿಗಂಬರರು

Jain
ಇಳಯರಾಜ|
WD
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ನಂತರ ಬಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಬೋಧನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :