ಕಾಫಿ ಕತೆ

ಇಳಯರಾಜ|
ಕಾಫಿಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವೊಂದೇ ಇದೀಗ 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :