Widgets Magazine

ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಇಳಯರಾಜ|
ಸಂತಾ: ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ

ಬಂತಾ: ಹೌದಾ ಯಾಕೆ?

ಸಂತಾ: ನನಗೆ ಬರ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು

ಬಂತಾ: ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ನವರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರ ಬಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲಾ?

ಸಂತಾ: ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಾ


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :