ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಐಸ್ಡ್ ಕಾಫಿ

ಇಳಯರಾಜ|
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:
ಸಕ್ಕರೆ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :