ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಸಾವಯವಗಳು

ಇಳಯರಾಜ|
ಲೋಹಾಸ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತೊಡಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ, ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :