ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಕೊಡುಗೆ

ಇಳಯರಾಜ|
ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕಾಫಿಯ ಸುವಾಸನೆಯು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :