ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ

ಇಳಯರಾಜ|
ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ, ಸಂಸ್ಕರಿತ ಕಾಫೀ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಿಮಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :