ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಕಾಫೀ

ಇಳಯರಾಜ|
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಪ್ ಕಾಫೀಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಕಾಫೀ ಬೀಜ! ನಾವು ಕಾಫೀ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ. ಕಾಫಿಯು ಕಾಫೀ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಈ ಕಾಫೀ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :