ಒಂದೇ ದಿನ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಹಾಲಿ-ಮಾಜಿ ವೇಗಿಗಳ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು?


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :