Widgets Magazine

ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಉದುರುತ್ತೆ

ವೆಬ್‌ದುನಿಯಾ|
PR
ಸಾನಾ : ಅತೀ ದುಖಃವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದವಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುವ ಬದಲು ಕಲ್ಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು , ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ .


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :