ದದ್ದು ನಿವಾರಣೆಗೆ

ಇಳಯರಾಜ|
ಓಮ ಕಾಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ದದ್ದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :