ಅಪ್ರಾಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ರೋಮ್| ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್|
ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ನಡೆಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :