ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 100 ಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಭಾರತೀಯರು

ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್| ಇಳಯರಾಜ|
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ 100 ಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರು ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :