ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆ

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.|
ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :