ಚೀನಾ ದೂರವಾಣಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಿಷೇಧ?

ನವದೆಹಲಿ| ಇಳಯರಾಜ|
ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯು (ಡಾಟ್) ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೂರವಾಣಿ ಪರಿಕರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :