ಈ ವಾರ ಶಿಕಾರಿ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ತೆರೆಗೆ

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.|
SUJENDRA

ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 'ಶಿಕಾರಿ' ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 'ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ' ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರೀ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ವಾರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದೇ ವಾರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಶಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದನಾಯ ನಮಃ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :