ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ? ಇದರಲ್ಲಿದೆ "ಕೈ"ವಾಡ

ಬೆಂಗಳೂರು | ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್|
ಗಂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸುಗಂಧಮ್ಮ "ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಭೂಪ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು "ನನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :