ಸೆಕ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ: | ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್|
ಪಾವು, ಪೋನಿ ಮತ್ತು ಗಾಲೋರಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಕೋಡ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :