--

 

ಭವಿಷ್ಯ

ದೇವರ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮೋರೆ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ...

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

national news
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ದಿನದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಫಲ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ.

ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದಾದರೆ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ...

ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ...

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇಂದು ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ...

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಜೂನ್ 21ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ...

ಮನೆಗೆ ಜರಿ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮನೆಗೆ ಜರಿ(ಸಾವಿರಕಾಲು)ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷ ಜಂತುವಾಗಿದೆ. ...

ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದಾದರೆ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ...

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ...

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ...

ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ನಿಂದ ...

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ...

ದೋಷ ದೂರವಾಗಲು ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ

national news
ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ...