ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

Shiva

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ವ್ಯತಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ?
X REPORT ABUSE Date 08-01-19 (12:09 AM)