ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • Ramesh

    ಬರೀ ಓಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಒಂಧು ದೇಶಧಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಸಹಜ ಮಾತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅನ್ನಿಸೋ ಎಲ್ಲಧನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್.

    Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog