ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

kvs

ಸಿಪ್ಪೆ ತಿಂದವನು ಸಿಗಾಕ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋಹಾಗಾಗಿದೆ ಪ್ರದಾನಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ. ತಾಯಿ ಮಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ.
X REPORT ABUSE Date 20-03-11 (01:07 PM)

X-Ray

Logic ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
X REPORT ABUSE Date 20-03-11 (11:47 AM)