Widgets Magazine

ತಿರುಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ: ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನೋತ್ಸವ

ಇಳಯರಾಜ|
ಶ್ರೀ ವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳೊಡೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನತೆ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುಳಕಗೊಂಡರು.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :