ಮಹಿಳೆಯರು ಗುದ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು| Last Modified ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2020 (06:46 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಶ್ನೆ : ನನಗೆ 81 ವರ್ಷ.  ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಗುದ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಗುದ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗುದ ಸಂಭೋಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು  ತಪ್ಪು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಗುದ ಸಂಭೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಕರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು  ಒತ್ತಾಯದಿಂದ  ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :