Widgets Magazine

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.|
ಕಪ್ಪೆ: ನೀನು ಮೋಸಗಾರ

ಹಾವು: ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ

ಕಪ್ಪೆ: ನೀನೇ ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿತು..

ಹಾವು: ದೇವರೇ., ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಾ?ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :