Widgets Magazine

ಗಾಂಧೀ ಆದರೆ ಜಯಂತಿ?

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.|
ಟೀಚರ್: ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ

ಗುಂಡಾ: ಗಾಂಧೀ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಆದರೆ ಜಯಂತಿ ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :