ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್, ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ: ಕರುಣಾನಿಧಿ

ಚೆನೈ| ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್|
PTI
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಿಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :