ಮುಖ್ಯ ಪುಟ > ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತು > ಸುದ್ದಿಗಳು > ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ > ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ
ಸಲಹೆ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಈ ಪುಟ ಮುದ್ರಿಸಿ
 
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಬಾಮ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
 Play Free Online Games  Click Here
 Blogs, Videos and More  Click Here
 Send Musical and Animated Cards  Click Here
 Simple,Fast & Free Email Service  Click Here
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು
19 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೆರ್ಪಾ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್‌ರಿಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಭಿನಂದನೆ
ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೂಚನೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರಲ್ಲಿ ಮ‌ೂಡಿದ ವಿಷಣ್ಣತೆ
ಎಮೈರೇಟ್ಸ್ ಜತೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ: ಒಬಾಮಾ ಸಮ್ಮತಿ