ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

credit: twitter

ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ ವಿವಾಹ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನೆಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ವಿವಿಧ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾದವರು ಶ್ರೀರಾಮ.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತೆಗೆ 6 ವರ್ಷ.

ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ - 'ಸಿಯಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ, ರಾಮನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಗ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ತಾಯಿ ಸೀತೆಗೆ 32 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ 41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದರು.