ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ | ಪ್ರಚಲಿತ | ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮುಖ್ಯ ಪುಟ » ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತು » ಸುದ್ದಿಗಳು » ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ » ಎಬಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಬ್ರತೊ ಆಯ್ಕೆ (National News)
 
ಆಡಿಟ್ ಬ್ಯುರೋ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರತೊ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಇದನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, National News