ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ!

ಬೆಂಗಳೂರು| pavithra| Last Modified ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019 (09:17 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ನನ್ನ ಪತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಉತ್ತರ : ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವನು ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :