ಅಂಕಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸುಖ ಪತಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು| pavithra| Last Modified ಬುಧವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019 (09:36 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಶ್ನೆ :ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಅವರಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಲಿ?
ಉತ್ತರ : ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿವೆ.  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :